כרוניקה של מוות ידוע מראש

14 באוקטובר 2008

עבודה סמינריונית על פרשת מותה של הנערה אימן אל-המץ, שנורתה על ידי חיילי מוצב גירית באוקטובר 2004.