זכות השיבה, 1949

30 ביולי 2011

9 במרץ 1949

הנדון: העברת ערבים ממקום למקום

בתור צעד ראשון לפתרון שאלת הפליטים בשטח מדינת ישראל, יש להקל על כל הרוצים לחזור לחיפה, עכו, [מילה לא ברורה] ולכפרים שאינם נטושים, באם אין נגדם כל אשמה מיוחדת.

נא להמציא לי רשימה שמית עם הפרטים דלהלן:

(1) שם ומשפחה;

(2) שם האב;

(3) הגיל;

(4) מצב משפחתי;

(5) מקום המגורים.

                                                                                                             א. אבנר, אלוף

מפקד הממשל הצבאי בשטחים המוחזקים.


הכצעקתה, 1961

14 ביולי 2011

     19.7.1961

לכבוד

מר מרדכי נמיר

ראש עיריית תל-אביב

ראש עירייה נכבד,

מכתב תלונה רגיל של אזרחית לראש העיר ולא עוד אלא של אזרחית של עיר אחרת. יורשה לי להתחיל מכתב זה שלא כמקובל.

שבחים, הלל, קלס, רומם ופאר ליופי הגן האצמעות [כך] שבנית בימי כהונתך כראש העיר. הצמחים הנפלאים בשלל מיניהם וצבעיהם, המדרגות הרחבות, הספסלים הרבים בכל מקום, והאנדרטה הנפלאה, הנהדרה והמופלאה לטייסים אשר מכל זווית הסתכלות מעניינת היא ומקסימה – עושים גן זה ליפה ולמרהיב שבגני ישראל. הייתי ברבים מהם.

אולם אליה וקוץ בה.
כאשה צעירה ואולי גם די יפה, אני מרשה לעצמי לפנות אליך ולהביא לתשומת ליבך דבר מוזר מאד. גן זה מיועד לגברים מכל הגילים, כי עבורנו יש בך סכנה או לפחות אי נעימות רבה בישיבה בגן. הייתי בגן מספר פעמים בשעות היום השונות ולא לבדי וחשתי עצמי לא בטוב ואף נפחדת מקצת. מיד עם התיישבי הופתי [כך] בפרחחי העיר ובמובחרים שבהם. מובן ומיותר לציין כי ליד הים לא יכולתי כלל וכלל לשבת ונאלצתי לחפש מחסה בקרב אבות ואמהות שטיילו עם ילדיהם הקטנים.

וחבל חבל, כי דווקא בגן כזה, רוצה אדם להתבודד, לחשוב או להחליט על דברים שבעיר הבטון, הברזל וריח הדיזל והבנזין קשה לחשוב עליהם. בוטחת אני בך ובחבר עוזריך כי תמצאו פתרון משביע רצון לבעיה זו.

בתודה וסליחה על כי הטרחתיך בבעיה כה פעוטה בהתחשב עם קבוץ גלויות ופתחו [כך] הארץ, אולם חיינו רובם ככולם מורכבים הרי מרצף אחד של דברים פעוטים.

בתודה, הערכה וכבוד רב,

א.ב.ק [השם המלא שמור במערכת]


דרך צלחה

3 ביולי 2011

הייתי רוצה להציע את שם-הפועל "לצלוח" כתרגום לביטוי התיאורטי "to pass", שאותו מגדירה ויקיפדה כך:

Passing is the ability of a person to be regarded as a member of social groups other than his or her own, such as a different race, ethnicity, social class, gender, and/or disability status, generally with the purpose of gaining social acceptance

"לצלוח" הוא בעיני תרגום טוב משום שהשורש צ.ל.ח מאפשר הן קונוטציות של תנועה (צליחה) והן קונוטציות של עמידה במבחן (הצלחה), ובכך הוא שומר על ההשתמעויות שמלוות את המקור האנגלי.