זכות השיבה, 1949

30 ביולי 2011

9 במרץ 1949

הנדון: העברת ערבים ממקום למקום

בתור צעד ראשון לפתרון שאלת הפליטים בשטח מדינת ישראל, יש להקל על כל הרוצים לחזור לחיפה, עכו, [מילה לא ברורה] ולכפרים שאינם נטושים, באם אין נגדם כל אשמה מיוחדת.

נא להמציא לי רשימה שמית עם הפרטים דלהלן:

(1) שם ומשפחה;

(2) שם האב;

(3) הגיל;

(4) מצב משפחתי;

(5) מקום המגורים.

                                                                                                             א. אבנר, אלוף

מפקד הממשל הצבאי בשטחים המוחזקים.