לפני החוק: פרשנות

8 בספטמבר 2008

רשימה שכתבתי לאתר של חברה, על "לפני החוק" של קפקא:

http://www.hahotem.com/Page.asp?MenuID=82&PageID=607