פרשת מותה של אימן אל-האמס: אי אפשרותו של הלא-מחבל

18 ביוני 2011

המהלך המבריק ביותר של הסנגוריה היה, אם כן, הסטת תשומת הלב מן הסיפור האופקי על הירי באימן לסיפור האנכי על האינתיפאדה המלוכנית. אלא שההסטה הזו תלויה בהסטה אחרת: הזרקור המשפטי נודד מן הרגע שבו נתקלים החיילים בשער המוצב בנערה ופותחים באש מבלי לבצע נוהל מעצר חשוד, מסבייקטים אותה כמחבלת ומביאים למותה, אל הרגע הפוסט-מורטמי שבו מתעלל-או-לא-מתעלל סרן ר' בגופתה של מי שהיא כבר ללא ספק מחבלת. אותו רגע בראשיתי, שעימו נולדת הדרמה המשפטית הזו, נכלל מראש בתחומי החוק וכלל אין עוסקים בו. כאמור, התביעה "אינה חולקת על כך שהירי כלפי המנוחה עד שנפגעה היה מוצדק".

ובכל זאת, ההגנה והשופטים מרגישים צורך, לאורך כל המשפט, להוכיח שאימן אל-המץ לא הייתה יכולה שלא להיות מחבלת. אם רגע ההתגלות השני בו הופיעה המחבלת בפני סרן ר' הוא רגע אמביוולנטי, הרי ההתגלות הראשונה, בה הופיעה אימן בפני הש"ג, היא אמביוולנטית שבעתיים. מצד אחד, הנה צצה לה דמות לא-ברורה, ואנחנו עוד נראה כמה קשה לחיילים לזהות אותה בוודאות, כה קרוב למוצב ובאיזור שבו אסור לאיש לצוץ; מאידך, הדמות אינה נושאת עליה נשק, והיא אינה מפגינה כוונה להרע. חוות דעתו הטקטית של תא"ל גדי שמני מחזקת את ידי השומרים, ששקלו בדעתם והחליטו לירות בדמות:

"בנסיבות אלה [של דמות הצצה באב"ם], אם הש"ג ראה כפייה וסבר שמדובר במחבל, זו הערכה סבירה, במיוחד בשים לב להתרעות החמות שהיו באותו זמן על אפשרות חדירה למוצב."[1]

אבל נדמה שמאחורי ההתעקשות החוזרת ונשנית שהירי חוקי לחלוטין – משום שהיא מתעקשת לחזור ולהישנות – מקננת אצל השופטים מודעות לכך שאכן מדובר ברגע אמביוולנטי. הם מזכים את סרן ר', ובהשאלה את חייליו, על סמך המידע החלקי והמוגבל שהיה בידיהם. עד כמה חלקית ומשובשת תמונת המצב של החיילים הייתה נראה בתת-הפרק הבא:

3.2 אינטרלוד שני: ממלכת אי-הודאות

לכאורה, האב"ם הוא מרחב חד-משמעי. ברור לפלסטינאים שהוא קיים וברור לחיילים שמי שנמצא בו מבקש להרע. אבל במקום לקבע את מובנו, עדויות החיילים מראות עד כמה מדובר במרחב המייצר אי וודאות. ראשית, כלל לא ברור עד כמה האב"ם עצמו היה מסומן ונהיר לפלסטינאים. ומן הצד השני, תוואי השטח הקשים מנעו מן הפנאופטיקון הצה"לי לפעול את פעולתו. ואכן, החיילים מתקשים לקבע את זהותה של אימן. הם משתמשים אמנם באמצעי תצפית מגוונים: משקפות, כוונות ואפילו מצלמת ווידאו[2], אבל כל מה שהם מצליחים לזהות הן סינקדוכות קלושות:

"…כעבור שתי דקות זיהה [סמל שלומי] 'מעין דמות שוכבת מאחורי המחפורת' כשהיא לבושה בכחול ולבן."[3]

"העד [מ"מ 5] הבחין בכפייה לבנה עולה ויורדת באחת הדיונות…"[4]

"העד [סמ"ר אבי] ציין כי כשזיהה את הדמות ראה כפייה לבנה מהגב, ולא יכול היה לדעת במי מדובר."[5]

"העד [סמ"ר עמית] ציין כי הוא משתמש במונח ילדה בשל הדברים שנועדו לו לאחר מכן, אולם בעת האירוע לא ראה שום ילדה אלא זיהה במטושטש חתיכת בד במקום בו הייתה."[6]

"הנאשם ציין כי הגיע לש"ג…כשביקש תמונת מצב אמרו שזיהו 'איזו ערבייה, מישהו עם כפייה שמתכופף'."[7]

"לאחר שנשכב על הסוללה זיהה הנאשם לשנייה את הדמות מדלגת בשטח ונעלמת, ומעובדה שהייתה כפייה לראשה הסיק הנאשם כי מדובר בנערה בוגרת, מפני שילד לא מסתובב עם כפייה על הראש."[8]

"בחקירה החוזרת ציין הנאשם כי בזמן הקצר שהבחין בדמות, לא ניתן היה לזהות שמדובר בילדה, מפני שמדובר היה בדמות גדולה שלבושה בכפייה וגלבייה, וזה לבוש שאינו אופייני לילדים. העד הוסיף כי בכל מקרה אי אפשר לזהות בוודאות אלא רק להתרשם, ולפי התרשמותו היא לא הייתה ילדה."[9]

גם גילה של הנערה אינו מצליח להתקבע וברשת הקשר הוא נע בין 10 ו-18[10] (על כל פנים, תא"ל גדי שמני קבע כי "אם מישהו בא ומהווה איום וסכנת חיים לכוחותינו אז גילו לא רלוונטי….").[11] ברגע האמת, החיילים מתקשים לאתר את אימן גם באמצעות אמצעי הראייה המשוכללים שלהם כאשר היא, ואחריה המ"פ, נעלמים בקפל קרקע.[12] לבסוף, גם איכות השמיעה נפגמת: סמ"ר עמית חשב ששמע את המ"פ אומר "פירקתי עליה מחסנית" אבל עקב ההמולה אינו יכול להיות בטוח במה ששמע.[13] במילים אחרות, במקום לייצר וודאות גמורה, האב"ם מספק למפעיליו ראשומון אומלל.[14]

הטקסט המשפטי שופע דוגמאות לתמונת המצב הרעועה שהכווינה את החיילים במהלך האירוע. שופטי בית המשפט הצבאי אף נתלים באילנו של פון-קלאוזוביץ על מנת להסביר את הלך רוחו של סרן ר'.[15] דע עקא, כפי שטיעון אי-הוודאות מסייע לזיכויו של סרן ר' וחייליו, הוא אינו מאפשר לפסול לחלוטין את החשש שאימן הייתה נערה תמימה. לכן, שומה על בית המשפט לרמוז, בעקיפין ועל סמך עדויות נסיבתיות, כי האפשרות שלא-מחבל יימצא באב"ם אינה קיימת.

ישנו פרט אחד חשוב שתומך בתזת הפח"ע של בית המשפט: במהלך התקרית פגע כדור במחסנית של מ"מ 5, שהתמקם על סוללת הרק"ם.[16] כלומר, ייתכן שאימן הייתה פיתיון שנועד למשוך את חיילי צה"ל מחוץ למוצב. אולם הירי הזה הגיע אחרי שאימן התגלתה בפני הש"ג, אחרי שהיא נפגעה מירי החיילים. באותו רגע ראשון שבו אימן הופיעה בפני החיילים, היא לא הייתה חמושה – מלבד תיק שעד היום לא ברור מה תוכנו – ובמרחק מאה מטרים מן המוצב, מרחק סביר לביצוע נוהל מעצר חשוד. ובכל זאת היא נורתה.

3.1 טקטיקה ראשונה: הסובייקט של האב"ם

מדוע נורה אדם לא חמוש ללא אזהרה? משום שהוא אינו יכול שלא להיות מחבל. מדוע הוא אינו יכול שלא להיות מחבל? משום שהמרחב, האב"ם, עושה אותו כזה. כך מסביר יהודה, אחד מהחיילים ששמרו בשער המוצב והיו הראשונים לבוא במגע עם אימן, כיצד זיהה את המחבלת:

"שאלה: איך ידעת שמדובר במחבלת?

תשובה: כל ערבי שנמצא 100 מטר מהמוצב [הוא] מחבל. זה איזור שהם יודעים שאסור להיכנס לשם."[17]

מוסיף מפקד הפלוגה סרן ר':

"…ברור שמי שהצליח להגיע עד לשם [מאה מטר מן הש"ג] לאחר שעבר את כל שטח האב"ם שרוחבו כמה מאות מטרים, יש לו מטרה פח"עית בלבד."[18]

ועופר, מפקד הגדוד, מאשש את ההגדרה המרחבית של המחבל:

"שאלה: בסיטואציה הזאת הייתה סיבה לירות על מנת להרוג?

תשובה: ברור שהייתה לה [לאימן] כוונה, זאת כוונה קיימת עקב המיקום בו הייתה…[איסור פרסום]… "[19]

ואף השופטים מסכימים עימם:

"שוכנענו גם כי אין כל אפשרות ממשית שגורם תמים יגיע בטעות לקרבת המוצב, שכן בין המוצב לשכונה הסמוכה מפרידים כמה מאות מטרים של שטח חולי קשה לתנועה, וידוע לכל שמדובר באזור בטחוני מיוחד שאסור בתנועה."[20]

מה ניתן ללמוד מן העדויות הללו? פסיקתו של יהודה, החייל הראשון לפתוח באש לעבר אימן, חד משמעית: מחבל הוא – אבל לא רק – פלסטינאי הנמצא בשטח האב"ם. מפקדיו מתוחכמים מעט יותר: הם יודעים כי הגדרה מדויקת של מחבל דורשת לזהות אצלו אמצעי וכוונה. והנה, ההגדרה הרשמית של האב"ם מחסלת את הצורך בזיהוי של כוונה ספציפית: עצם ההימצאות בתוך אב"ם שקולה לכוונת זדון. והאמצעי? כבוד שופט בית המשפט העליון אדמונד לוי מתאר אותו כך:

"…[החיילים]…הגיעו לכלל מסקנה – אשר אפשר שבטעות יסודה ואפשר שלא – כי הימצאותה של הנערה…בקרבה חסרת-תקדים לשערי המוצב וכשהיא נושאת עמה תיק שתוכנו אינו ידוע, מעידה על הסכנה הנשקפת ממנה."[21]

האמצעי החבלני, אם כן, הוא תיק והכוונה – מיקום גיאוגרפי.[22]

במילים אחרות, האב"ם הוא מרחב שהופך, א-פריורית, פלסטינאים למחבלים; מדוע? משום שהחיילים והשופטים מניחים כי ידוע לכל שהאב"ם הוא אב"ם. ואם ברור מאליו שהאב"ם הוא אב"ם, כלומר אסור בכניסת פלסטינאים, אזי מי שחודר אליו יכול לעשות זאת רק בזדון.

3.2 טקטיקה שנייה: ההקשר הגזרתי

אף על פי שהשתכנעו השופטים כי פלסטינאי הנמצא באב"ם הוא מחבל מעצם המצאו שם, ברי להם כי עדיין נותרת אפשרות של פגיעה בחפים מפשע. על כן נעשית עבודה רטורית על מנת להוכיח שאימן, באופן פרטיקולרי, אינה יכולה שלא להיות מחבלת. ראשית, יש לספק את ההקשר ההיסטורי המידי הנחוץ להבנת הירי. שופט בג"צ, אדמונד לוי, מזכיר לנו כי:

"לא-אחת היה מוצב "גירית", כמוצבים הסמוכים לו וכיתר כוחות צה"ל ברצועת-עזה, יעד למתקפות טרור קשות. פחות משבוע קודם לאירוע נושא העתירה נהרג חייל ושלושה נוספים נפצעו, בעת שחוליית חמא"ס תקפה עמדה צבאית בבית חנון. בו ביום נהרגו עוד אזרחית ישראלית וחייל, וחייל נוסף נפצע,  מאש מחבלים סמוך ליישוב ניסנית. בשבוע שקדם לכך מצאו את מותם אזרחית ישראלית, מירי פצצת מרגמה לעבר היישוב נווה-דקלים, ושלושה חיילי צה"ל בחדירת מחבלים אל מוצב "מורג" שבדרום גוש קטיף. "מורג" הותקף שוב חודש לאחר מכן, אחד מחייליו נהרג ועוד שישה נפצעו. בסמוך לאירוע בו עוסקת עתירה זו בוצע לעבר "גירית", מספר פעמים, ירי צלפים וירי נגד-טנקים מכיוון רפיח, ובלילה שקדם לו הרגו חיילי המוצב מחבל שירה לעברם (עמ' 7, שורות 15-14 להודעתו של משיב 3 במשטרה הצבאית, מיום 26.10.04). על רקע זה מובן, כי ימים ארוכים היו חיילי המוצב נתונים להתרעות מפניהם של פיגועים במתווים שונים. בעת הרלוונטית לעתירה – ראשית אוקטובר 2004 – מצויים היו תחת התרעה מפני תקיפה, שאחד מתרחישיה האפשריים היה מאמץ ל"משיכת" הכוח אל מחוץ למוצב ופגיעה בו בשעה שאינו מוגן."[23]

שנית, אימן לא הייתה הילדה הלא-תמימה היחידה ברפיח. סמלת התצפיות מספרת על תקרית אחרת של חדירה לאב"ם:

"כחודשיים לפני האירוע נשוא כתב האישום, לאחר שהנאשם החל לשמש כמ"פ, נצפה נער בסמוך לבית האנטנה, במרחק של כ-200 מטר מהמוצב, בנסיבות שלהערכתה אינן יכולות להיות תמימות."[24]

ואכן, לאור ההיסטוריה הגזרתית, חיילי המוצב כלל אינם מעלים על דעתם כי אימן יכולה להיות לא-מחבלת:

"ישר חשבתי שיש אירוע משולב של צלפים, כי אין מצב וזה לא הגיוני שהיא תבוא לבד".[25]

"מדובר בהקפצה, של מחבל בתוך המוצב, בנוסף הילדה הייתה במקום שידוע שאסור להיכנס עליו [שגיאת חוקרת מצ"ח במקור] כי מדובר בשטח אש, אין שום בית-ספר באיזור ובגלל זה אין צורך לבקש אישור ירי בסיטואציה הספציפית הזאת לפי הנהלים וההוראות".[26]

"העד [סמל שלומי] הוסיף כי הוא משוכנע שהגעתה של המנוחה לקרבת המוצב, בכיוון מנוגד לדרך לבית הספר, הייתה חלק מאירוע משיכה, אף שהוא עצמו לא הבחין בגורמים עוינים נוספים."[27]

"העד [תא"ל גדי שמני] ציין כי לא ידע שהמנוחה הניחה תיק בפאתי סוללת הרק"ם, ואישר כי מוזר שמישהו תמים יגיע עד שער הרק"ם של המוצב, מבלי שנצפה כשהוא נכנס לאב"ם. בנסיבות אלה, אם הש"ג ראה כפייה וסבר שמדובר במחבל, זו הערכה סבירה, במיוחד בשים לב להתרעות החמות שהיו באותו זמן על אפשרות חדירה למוצב."[28]

3.3 טקטיקה שלישית: היו דברים מעולם

טקטיקה דומה שנוקטים העדים היא טקטיקת "כבר היו דברים מעולם". בניגוד לטקטיקה הקודמת, כאן מכירים הדוברים באפשרות שאימן הייתה לא-מחבלת וההכרה הזו מאששת את היותם חיילים מוסריים; אולם, מרגע שאוששה טענתם – הפרפורמטיבית – למוסריות, מיד הם מזכירים לעצמם ולשומעיהם כי הפלסטינאים נוהגים לנצל לרעה את סלידתו של צה"ל מהרג אזרחים תמימים. גדי שמני, שהיה מפקד האוגדה לפני הירי הנדון[29], אומר את הדברים הבאים:

"רוח ההוראות היא שלא יורים על ילדים, אלא אם מדובר במקרים מובהקים של סכנת חיים, כמו למשל ילד שרץ עם חגורת נפץ וכיו"ב, וכבר היו דברים מעולם."[30]

"העד ציין כי התבטאותו של הנאשם כי אפילו אם מדובר בילד בן שלוש שחדר למרחב יש להרגו, אינה ראויה מבחינה ערכית, מפני ש"ילד זה ילד זה ילד", למרות שהיו מקרים שילדים היו מעורבים באירועי פח"ע."[31]

"בהמשך עדותו ציין העד כי "אם מישהו בא ומהווה איום וסכנת חיים לכוחותינו אז גילו לא רלוונטי…." (עמ' 570 שו' 12), וכי ידוע שהפלסטינים עושים שימוש בילדים בפעילות פח"עית."[32]

גם חיילת שמעולם לא שירתה בגזרה יודעת שכבר היו דברים מעולם:

"העדה [אחת מחוקרות המשטרה הצבאית] ציינה כי החקירה לא התייחסה לשאלה מדוע הגיעה המנוחה לקרבת המוצב באותו בוקר, אולם לא נראה לה שזה רלוונטי, אף שידוע לה שהייתה בעבר מעורבות קטינים באירוע פח"ע בגזרה."[33]

והשופטים עצמם מחרים-מחזיקים:

"לא ניתן לשלול את האפשרות שהגעתה [של אימן] אל מקום כה קרוב למוצב, מקום שאף מקומי לא הגיע אליו קודם, כפי שציינה סמלת מ' מפקדת התצפיות בעדותה, הייתה חלק מאירוע פח"עי, שהרי מן המפורסמות הוא שארגוני טרור אינם נרתעים מלהפעיל גם קטינים במסגרת פעילותם העוינת, וכך גם עלה מן העדויות שנשמעות בפנינו."[34]

זאת ועוד: חוקר המשטרה הצבאית, שבמהלך חקירתו את סרן ר' לא קיבל את ההנחה המוקדמת שאימן חייבת להיות מחבלת, מתקן את דרכיו במהלך החקירה הנגדית:

"העד ציין כי בדיעבד, היה צריך לאפשר לנאשם לפרט אודות היתקלויות שהיו בעבר עם ילדים או נערים שהיו מעורבים בפעילות עוינת…"[35]

טכניקת המבע המשולב שבה משתמשים השופטים בכותבם את פסק-הדין מאפשרת להם לנזוף בחוקר המשטרה הצבאית:

"[חוקר המשטרה הצבאית] ציין כי במסגרת החקירה לא בדק את התו"ל הצה"לי בעת הסתערות וגם לא בדק נתונים אודות מעורבותם של קטינים בפעילות עוינת באזח"ע, אף שהוא סבור בדיעבד כי היה ראוי לבדוק זאת."[36]

מכיוון שפסק הדין לא מכיל – אלא במקרים ספורים – את שאלות הפרקליטים, אי אפשר לדעת האם המשפט המצוטט מהווה הכאה על חטא וולונטרית, או כפי שסביר להניח, תגובה לשאלותיו של פרקליט ההגנה. כך נעלם הפן העימותי של חקירת העד, ונדמה לקורא כאילו חייל המשטרה הצבאית נוזף בעצמו על המתודולוגיה הרעועה שהפגין במהלך חקירת המ"פ.

3.4 טקטיקה רביעית: פנייה אל המקורות

ואולם, הדוגמא המרתקת ביותר לחוסר היכולת לצייר את אימן כלא-מחבלת מתגלה בחלק שולי למדי של פסק-הדין. מדובר בסעיף המופיע בתחילת הטקסט ומטרתו להוכיח כי כבוד המת הוא חלק אינהרנטי של התרבות היהודית. אלו הן הדוגמאות שמביאים השופטים מן המקורות:

"וכי יהיה באיש חטא משפט מות ותלית אותו על עץ, לא תלין נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא, כי קללת אלוקים תלוי, ולא תטמא את נחלתך (דברים, פרק כא, פסוקים כב-כג)."[37]

"ואת מלך העי תלה על העץ עד עת הערב, וכבוא השמש צווה יהושע ויורידו את נבלתו מן העץ (יהושע, פרק ח, פסוק כט)."[38]

"ויכם יהושע אחרי כן וימיתם ויתלם על חמשה עצים ויהיו תלויים על העצים עד הערב, ויהי לעת בוא השמש צווה יהושע ויורידם מעל העצים (יהושע, פרק י, פסוקים כו-כז)."[39]

"גם דוד הקפיד לקבור את חללי האויב, כפי שמפרש רש"י על הפסוק: 'ויעש דוד שם בשובו מהכות את ארם…' (שמואל א, פרק ח, פסוק יג): 'שקבר את ההרוגים שהרג באדום, והוא שם טוב לישראל שקוברין את אויביהם.'"[40]

"בתוספתא במסכת גיטין, פרק ד, הלכה יח, נאמר ביחס לעיר שגרים בה יהודים ונוכרים, כי קוברים מתי נוכרים ומנחמים אבלי נוכרים מפני דרכי שלום, וכך פוסק גם הרמב"ם בהלכות אבל, פרק יד, הלכה יב. כך נפסק להלכה גם בשולחן ערוך, חלק יורה דעה, סימן שסז, הלכה א, וכך כידוע נוהגת הרבנות הצבאית הלכה למעשה, כאשר היא מטפלת בכבוד בגופותיהם של חללי האויב."[41]

מלבד הדוגמא האחרונה[42], כל הדוגמאות לעיל מתייחסות לפושעים ולחיילי האויב, ולא בכדי – השופטים רוצים להראות עד כמה הצבא היהודי שומר על סטנדרט מוסרי, אפילו ובעיקר כאשר הוא נלחם באויביו המרים ביותר. גם אם השופטים אינם משווים באופן ישיר בין אימן אל-המץ ובין האמורי, בני העי והאדומי, בכל זאת הם מוצאים לנכון להביא דווקא את הדוגמאות הללו על מנת לשפוך אור על מותה של הראשונה. כאשר הדוגמאות הרלוונטיות למותה של אימן הן אויביהם המיתולוגיים, החד-משמעיים, של בני ישראל, האמביוולנטיות לגבי מעשיה של אימן, שאולי סייעה למחבלים ואולי לא, נמחקת. השאלה המשפטית איננה יכולה להיות 'האם חיילי צה"ל ירו באדם חף מפשע?', אלא אך ורק 'האם התעללו חיילי צה"ל בגופתו של מחבל?'.

אנחנו רואים, אם כן, כי כל המעורבים בעניין – חיילי הפלוגה, סמלת התצפיות, רח"ט מבצעים, הנאשם והשופטים עצמם – מניחים מראש שאימן לא הייתה יכולה שלא להיות מחבלת. הם מחויבים לציין כי פגיעה בילדים היא טרגדיה נוראית וטעות מצערת, אולם באותה נשימה – במובן הכי מילולי של הביטוי – הם מסבירים כי לאור הגיאוגרפיה, ההיסטוריה והאתנוגרפיה המקומית "אין אפשרות ממשית"[43] שאימן היא לא-מחבלת. מכיוון שבאה על מנת להרע, אי אפשר לצפות מחיילי המוצב שלא ייגנו על עצמם מפניה.

4. סיכום

אם ישנה חרדה הפושה בפסק הדין הצבאי הרי זו החרדה מפני ניידות, תהא זו הניידות האנכית-מעמדית של החיילים הוותיקים או הניידות המרחבית-אופקית של אימן אל המץ. ניידות, בהקשרו של פסק הדין שקראנו, לעולם מהווה טרנסגרסיה: הפרק הראשון בעבודה זו עסק באופן שבו עוצבה הניידות האנכית של חיילי המוצב כגורם חתרני המבקש להרוס את הסדר הפלוגתי מבפנים. הפרק השני עסק באופן שבו עוצבה הניידות האופקית של אימן אל המץ כגורם חבלני המבקש להרוס את הסדר הצה"לי מבחוץ.

שני סוגי הניידות משקפים זה את זה: שניהם חותרים כנגד החוק הצה"לי ועל כן שניהם מוכתרים כמעשי חבלנות. תקרית הירי מהווה את שיאו של תהליך חציית גבולות סימולטאני המאיים למוטט את הגדרות הבסיס של הסדר הצה"לי: לא רק שהמורדים ביקשו לחצות הגבול את בין פקוד ומפקד, ברשלנותם הם אף אפשרו לאימן לחצות את הגבול בין רפיח ומוצב גירית. על כן זיכויו של סרן ר' מהווה, מניה וביה, פעולה של הסדרה ההופכת את הזירה המוצבית הכאוטית, זו שנגדה חותרים חיילים מלמטה ומחבלים מכל עבריה, לזירה יציבה ונייחת.

במידה רבה, בית המשפט מבקש ללמד את פורעי החוק מהו מקומם. אימן הייתה צריכה לדעת את מקומה – קרי: בית הספר, ש"כלל אינו קרוב למוצב" – והחיילים הותיקים צריכים לדעת את מקומם בשרשרת הפיקוד. הסיפור המשפטי שקראנו הוא סיפור על הידע ועל המקום; זהו סיפור על אב"ם שכולם יודעים על קיומו ועל הידע המשובש והלא-וודאי שהוא מייצר; זהו סיפור על האופן שבו פקודות יורדות מלמעלה למטה וכיצד הן מתפשטות על פני השטח, ובעיקר, זהו סיפור על מה שמילים מעוללות למרחב, וכתוצאה מכך, מה שהן מסוגלות לעולל לבני אדם.


[1]  התובע הצבאי נגד סרן ר', עמ' 69.

[2]  שם, עמ' 6; עמ'  22; עמ' 42.

[3]  שם, עמ' 16

[4]  שם, עמ' 23.

[5]  שם, עמ' 26.

[6]  שם, עמ' 27.

[7]  שם, עמ' 32

[8]  שם, שם.

[9]  שם, עמ' 40. והשווה את התרשמותו של סרן ר' מבגדיה המפלילים של אימן להתרשמותו של בית המשפט ממנהגו של סמל שלומי ללכת בלי דרגות ועם הדיסקית על הגב, כמנהג הצעירים: "למעשה, עוד קודם שהחל את עדותו, ניתן היה להסיק מדרך לבושו של העד כי הוא ראה עצמו כפוף לנורמות הפסולות שהשתרשו בפלוגה, על כל המשתמע מכך גם באשר לטיב יחסיו עם הנאשם…" (עמ' 43-44; ההדגשה שלי).

[10]  שם, עמ' 23; עמ' 38; עמ' 75.

[11]  שם, עמ' 69.

[12]  שם, עמ' 17; עמ' 21; עמ' 45. מוטיב הראייה המשובשת אינו מניח לטקסט: פיגוע-הטרור המלוכני שמוזכר מספר הפעמים הרב ביותר הוא שבירת משקפיו של מ"מ 8.

[13]  שם, עמ' 28. לדעת סרן ר' שמיעתו של סמ"ר עמית עוותה על ידי הרעש שעשה ד-9 שנכנס באותו רגע למוצב (עמ' 34).

[14]  והשווה לטענתו של אריאל הנדל כי אי-הודאות איננה תוצר-לוואי אלא אסטרטגיה: "שליטה במרחב באמצעות המרחב: אי-ודאות כטכנולוגיית שליטה", תיאוריה וביקורת, גיליון 31 (חורף 2007), עמ' 101-126.

[15]  שם, עמ' 71.

[16]  שם, עמ' 23.

[17]  אל המץ נגד התובע הצבאי, עמ' 14.

[18]  התובע הצבאי נגד סרן ר', עמ' 32.

[19]  אל המץ נגד התובע הצבאי, עמ' 16. ההדגשה שלי.

[20]  התובע הצבאי נגד סרן ר', עמ' 73.

[21]  אל המץ נגד התובע הצבאי, עמ' 15. ההדגשה שלי.

[22]  עוד סימן לכוונותיה החבלניות של אימן הוא המרחק בין בית הספר שלה למוצב. שוב ושוב מדגישים העדים, הסנגורים והשופטים כי בית הספר מרוחק מן המוצב [למשל, התובע הצבאי נגד סרן ר', עמ' 73]. לכן, לא ייתכן כי אימן הייתה בדרכה לבית הספר ואם לא הייתה בדרכה לבית הספר, לא ייתכן שכוונותיה תמימות. נדמה כי מבחינת החיילים והשופטים פלסטינאי טוב הוא פלסטינאי ההולך לאן שהוא אמור להיות, ומגיע לאן שהוא אמור להיות. הפלסטינאים אינם יכולים לתור סתם כך את המרחב. עליהם לנוע בין שתי נקודות מאושרות, ובין שתיהן בלבד. ביוצאו מן הבית, על הפלסטינאי להצטייד בתעודה וביעד. אם אין הוא מגיע עם התעודה, או במקרה של אימן, אל תעודתו, מיד הוא מסומן כפלסטיני רע, כמחבל.

[23]  אל המץ נגד התובע הצבאי, עמ' 4.

[24]  התובע הצבאי נגד סרן ר', עמ' 68.

[25]  אל המץ נגד התובע הצבאי, עמ' 15.

[26]  שם, שם.

[27]  התובע הצבאי נגד סרן ר', עמ' 21.

[28]  שם, עמ' 69.

[29]  בזמן התקרית מפקד האוגדה היה שמואל זכאי, שהתפטר על רקע הפרשה.

[30]  התובע הצבאי נגד סרן ר', עמ' 68.

[31]  שם, עמ' 69.

[32]  שם, שם.

[33]  שם, עמ' 50.

[34]  שם, עמ' 73.

[35]  שם, עמ' 58.

[36]  שם, עמ' 59.

[37]  שם, עמ' 5.

[38]  שם, שם.

[39]  שם, שם.

[40]  שם, שם.

[41]  שם, שם.

[42]  ודוק: גם היא מסתיימת בהתייחסות ל"חללי האויב".

[43]  התובע הצבאי נגד סרן ר', עמ' 73.


פרשת מותה של אימן אל-האמס: האופק והאנך

18 ביוני 2011

חלקו הארי של המשפט התנהל בשפה ממורחבת. הוא מספר את סיפור חצייתה של אימן את האב"ם ממזרח למערב ואת המרדף אחריה שהתנהל ממערב למזרח. כל עדי הראייה נדרשים לתאר את סצנת הירי, ששיאה המפגש בין המ"פ וילדה. כל אחד מהם מציע פרשנות משלו למחול שהתנהל על קו גירית-רפיח; שוב ושוב הם ממקמים את המתרחש על צירים אופקיים של מזרח-מערב, ימינה-שמאלה, אחורה-קדימה ומציינים מרחקים במטרים וסנטימטרים. הרגע האינטימי שבו עומד סרן ר' מעל הגופה זוכה לתשומת לב פטישיסטית, תוך הקפדה על תיאור הזווית בין הנשק והגופה, מיקום הידיים האוחזות ותנועת הקנה, מתוך הנחה שהכוריאוגרפיה של הירי מסמנת את כוונת היורה:

"כשהגיע, ירה [סרן ר'] שני כדורים מטווח קרוב לכיוון הגופה, כשקת הנשק פתוחה בשקע הכתף, יד ימין בידית האחיזה ויד שמאל במתפסים. העד [סמ"ר עודד] לא ידע לומר אם הנאשם כיוון דרך כוונות. לדבריו, המנוחה שכבה על הבטן, ראשה לכיוון צפון, והנאשם הגיע אליה ממערב."[1]

"העד [סמ"ר שחר] ציין כי הבחין בנאשם שהגיע לסוללת הרק"ם, ולאחר שהמנוחה נפגעה, התקדם הנאשם עם הקשר שלו לכיוון הגופה תוך שהוא מסתייע בעת"ף [עמדת תצפית פנורמית] כדי למצוא את המיקום המדויק. בשלב מסוים סימן לקשר לעצור במקומו והוא המשיך לבדו ב"מן הליכה ריצה כזו" עד שנעמד למראשותיה של הגופה ממרחק של כ-30 ס"מ מראשה, וירה שתי יריות לא דרך כוונות, לכיוון מרכז הגופה. לאחר מכן, חזר לכיוון הקשר, אולם סב על עקביו, חזר בריצה לעבר הגופה, ומאותו מקום שבו עמד קודם לכן, ירה צרור כלפי מרכז הגופה, כשהוא אוחז בנשק ביד ימין בלבד בידית האחיזה."[2]

"בכל אופן, העד [סמל שלומי] הבחין בנאשם מתקרב לדמות בהליכה, מזהה את הגופה, רוקע ברגלו ויורה לעברה שני כדורים כשגבו לתל-סולטן. לאחר מכן החל לחזור לכיוון הקשר, אולם לפתע סב על עקביו וחזר לדמות, וכשגופו פונה לכיוון המוצב, ירה צרור על הגופה, כשהגופה מתחתיו, ואחר כך חזר לסוללה. העד העריך את המרחק בינו ובין הנאשם ב-170 – 200 מטרים, וציין כי בתחילה התקדם לכיוון הגופה בהליכה מבצעית איטית, תוך סריקת השטח כאילו הוא מאוים, ובפעם השנייה חזר לגופה בהליכה מהירה. לדבריו, הגופה הייתה מונחת כשרגליה לכיוון המוצב, והנאשם ירה בה כשפניו לכיוון המוצב, ותל-סולטן מאחוריו. העד לא זכר אם הירי הראשון היה בין כוונות, אולם זכר שירי הצרור לא היה בין כוונות, והייתה תנועה של הנשק בעקבות הרתע כתוצאה מירי הצרור"[3]

"על האירוע עצמו ציין העד [סמ"ר אבי] כי הנאשם ירה את שני הכדורים כשקו הראיה שלו מעל הכוונות, והקת לא בשקע הכתף. העד ציין כי לאחר שנשכב על הסוללה, הבחין בדמות לשנייה עד שנעלמה משדה הראייה, באופן שיכול להתפרש כאילו החליטה להסתתר, וכי הנאשם התקרב בהליכה מהירה למקום האחרון שבו נצפתה הדמות. לדבריו, ירי שני הכדורים נמשך כשנייה, ואת הצרור ירה הנאשם תוך שהוא מניע את נשקו בתנועה סיבובית, והעד זיהה פגיעות בחול מזרחית מהנאשם לכיוון תל-סולטן. העד העריך כי הנאשם ביצע את הירי במרחק של 30 – 40 מטר מסוללת הרק"ם, כשגבו לכיוון הסוללה, והוא לא יכול היה לראות את הדמות בשל תנאי השטח שכללו הרבה שיחים וקפלי קרקע."[4]

אלו הן רק חלק מן הגרסאות שמובאות בפסק-הדין. שמונה עדים שונים, כולל המ"פ עצמו, מספרים את סיפור המעשה. החזרה האובססיבית הזו נועדה לתת מובן לרגע שסביבו צומח המשפט, הרגע שבו הירי האופקי, החוקי, מן המוצב או הסוללה אל עבר הנערה הבורחת מתאנך, הרגע בו המ"פ העומד יורה בנערה המוטלת לרגליו. כל הגרסאות דומות זו לזו בתארן את הירי האופקי. רק הירי האנכי נותר רגע רב-משמעויות וחמקמק.

רגע הירי האמביוולנטי איננו הרגע היחידי שנטען במשמעות שלילית. המשפט אמור היה להתנהל בשפה אופקית: המנוחה התקדמה ממזרח, החיילים הסתערו ממערב. אבל כבר במהלך העדות השנייה, זו של החייל עודד ששמר בעמדת השמירה הפנוראמית (עת"ף) בזמן התקרית, משתרבבת אל המשפט שפה אנכית. היא עתידה להשתלט על המשפט דרך עלילת-משנה שעניינה יחסי המ"פ עם חיילי הפלוגה הותיקים. עלילת המשנה האנכית הזו, העוסקת במעמדות, מהפכות וזכויות החייל, תהפוך לציר המרכזי של המשפט ולפריזמה שדרכה יקראו השופטים את עלילת מותה של אימן אל המץ. אולם על מנת להסביר את הטענה הזו, עלינו לעסוק מעט בסוציולוגיה של הפלוגה המסייעת, היא הפלוגה שאכלסה את מוצב גירית בעת הירי.

2.1 אינטרלוד ראשון: הסוציולוגיה של הפלוגה הוותיקה

אל הפלוגות הותיקות בגדודי החי"ר מתנקזים החיילים שלא פנו למסלול פיקודי. בתוך הפלוגות, המחולקות באופן רשמי למחלקות, מתקיימת חלוקה נוספת, לא-רשמית, בין חיילים צעירים ו-ותיקים.[5] החלוקה ההיררכית הזו מתבססת על הפז"מ, המודד את הגיל הצבאי של כל חייל, והיא מעניקה פריבילגיות למי שצבר כך וכך ותק בשירות צה"ל. לדוגמא:

"כך למשל היה נהוג שבחדר האוכל, הוותיקים מקבלים את האוכל ראשונים, אחריהם יתר החיילים בסדר יורד לפי הפז"ם, ולבסוף הקצינים. כמו כן, צעיר לא היה נכנס לתאי המקלחות, כל עוד נמצא שם חייל ותיק, אפילו אם יש תאים פנויים, ואילו למועדון של הפלוגה צעירים כלל לא הורשו להיכנס, ולכן רק ותיקים יכלו ליהנות מטלביזיה וממכשירי בידור נוספים שהיו במועדון. יתרה מזו, בכל שעות היממה, כאשר חייל ותיק היה מבקש לאכול משהו, חייל צעיר היה צריך להכין לו את האוכל."[6]

בראש ההיררכיה הפז"מית עומד "מלך הפז"ם" שממונה על ידי בני המחזור הוותיק והוא אחראי על ניהול יחסי הותיקים-צעירים.[7] במילים אחרות, חיילי הפלוגה הם נתיניה של מונרכיה נבחרת, המתקיימת לצידה של שרשרת הפיקוד הצה"לית. החברה הפלוגתית הייתה למעשה חברת שדרות שהורכבה ממעמד המפקדים, מעמד הוותיקים ומעמד החפ"שים, החיילים הפשוטים. זאת ועוד: שני המעמדות העליונים, המפקדים והותיקים, היו חבוקים במאבק קשה ומתמשך על הזכות לשלוט בחפ"שים. במספר הזדמנויות לאורך פסק-הדין מביעים השופטים זעזוע מן השליטה הדרקונית של הותיקים בצעירים והם דורשים לעקור את הנורמות הפסולות הללו מן השורש.[8] אולם השופטים מפספסים נקודה חשובה אחת: אף על פי ששלטון הוותיקים הוא שלטון אלים וסדיסטי, הוא מבטיח לכל נתיניו – בבוא הזמן – פרוסה מעוגת השררה. כל צעיר יהפוך לוותיק, וחלק מן הפריבילגיות של הוותיק הן זכות הצבעה וקול בניהול ענייני הפלוגה. ייתכן כי הזעזוע שמפגין בית המשפט הצבאי לנוכח תופעת הוותיקות אינו נובע אך ורק מן ההתעללות בצעירים, אלא גם מן הרעיון של שלטון-עצמי של חיילים, שגם אם הוא לא-שוויוני באופן קיצוני, הוא מציע לכל נתיניו ניידות מעמדית (כלומר, אנכית) חסרת תקדים במונחים צה"ליים[9]; את המודל המריטוקרטי של שרשרת הפיקוד הצה"לית, הפועל מלמעלה למטה – כלומר, המפקדים בוחרים את מחליפיהם מקרב החפ"שים – מאיימת להחליף פרוטו-דמוקרטיה הנעה מלמטה למעלה.

בית המשפט הצבאי מעדיף להתעלם מן האופנים שבהם שלטון הוותיקים משרת את הצעירים עצמם, ומצייר אותו כמסכת ארוכה של מעשי טרור. במסגרת הסיפור האמנציפטורי שמספר פסק-הדין, סרן ר' הוא המשחרר הגדול, הבא להציל את החפ"שים מעול הוותיקים:

"העד [סמ"ר עודד] ציין כי כשהנאשם הגיע לפקד על הפלוגה כשלושה חודשים לפני האירוע, הוא ביקש לשפר את מעמד הצעירים, ולכן צמצם את זכויות היתר שהיו לוותיקים. הנאשם הקפיד שכל החיילים יגיעו לתדריך היומי, שהחיילים יסתובבו כל היום כשהם בתלבושת צבאית מלאה, הוא קבע שעות שבהם המטבח פתוח כדי למנוע מצב שצעירים ייאלצו להכין אוכל לוותיקים בשעות לא שגרתיות, הקפיד על מסדרי בוקר ועל תדריכים לפני משמרת, והקפיד מאוד על פריקת נשק על ידי קצינים לאחר ירידה מעמדה. הנאשם דרש לשנות את שם הפלוגה, אסר להשתמש בסמלים של גולגולות ודרקונים ואף החרים דגלים כאלה שמצא ברשות החיילים. הנאשם אסר על הפרדה במקלחות בין צעירים לוותיקים, והזהיר כי יעניש על כך בחומרה. כמו כן הוא אסר לשיר שירים בגנות המפקדים שהיה נהוג לשיר בפלוגה."[10]

ובאופן ספציפי, הוא עורף את ראשו של המלך:

"העד [סמ"ר עודד] ציין כי מלך הפז"ם הקודם הודח מהפלוגה על ידי הנאשם והפך להיות עובד רס"ר, ויתר החיילים ראו בכך השפלה גדולה. למרות שעזב את הפלוגה, לא מונה לו מחליף, אולם המחליף המיועד, סמ"ר שחר, ידע שהוא צפוי להתמנות, והמינוי יצא לפועל עובר לשחרורו של המחזור הוותיק, ימים אחדים לאחר האירוע [הירי באימן]."[11]

סרן ר' הציע לחיילי הפלוגה מידה גדולה יותר של שוויון בין הוותיקים והצעירים, אבל השוואת התנאים הייתה כרוכה בשלילת הריבונות העצמית של החיילים משום שהיא כללה, מניה וביה, את הרס מוסדות שלטון-הוותיקים. הוא ביקש להפוך את החברה הפלוגתית התלת-מעמדית והניידת לחברה דו-מעמדית ונייחת: אנחנו (המפקדים) כאן ואתם (החפ"שים) שם. המרד – האינתיפאדה – שהתנהלה כנגד הרפורמות של ר' נועדה לאשש, באמצעות סדרה של מעשי טרור[12], את הריבונות העצמית של נאמני שלטון הוותיקים.

2.2 האינתיפאדה השנייה

אולם בזמן שהתגעשה אותה אינתיפאדה פנים-מוצבית, התרחשה מחוץ למוצב אינתיפאדה אחרת, כללית יותר. כאמור, השטח שסביב המוצב הולשן כאזור בטחוני מיוחד[13], שתנועת פלסטינאים בו אסורה.[14] כך הגדיר הצבא את האזור הביטחוני המיוחד:

"אזור הסמוך לגדר שנועדה להגן על מתקנים ביטחוניים, עד XXXX [חסוי] מטר, שהוא מגודר, מחושף, או מסומן."[15]

מסתבר כי האב"ם אכן היה מחושף – על מנת להפוך אותו לנצפה – אולם הוא לא היה מגודר ולא ברור כי היה משולט.[16] כיצד, אם כן, אמורים היו הפלסטינאים לדעת כי אותו שטח חולי הוא שטח-הפקר? כיצד ידעו היכן נגמר המוצב ומתחילה העיר? ובכן, תשובתו של בית המשפט הצבאי ברורה כשמש: "ידוע לכל שמדובר באזור בטחוני מיוחד שאסור בתנועה".[17] כיצד ידעו הכול שהאזור, שאינו מגודר, אסור לתנועה פלסטינאית? על כך בית המשפט אינו מרחיב.[18] מכל מקום, מכיוון שידוע לכל שצה"ל סגר את האזור לתנועת פלסטינאים, ומכיוון שאימן אל המץ הייתה חלק מאותו "כל" וגם באופן ספציפי פלסטינאית, עלינו להסיק כי בחצותה את השטח בין רפיח וגירית, בין אם בכוונת זדון ובין אם לאו, היא כפרה בריבונותו של צה"ל באזור הביטחוני המיוחד.

באותו בוקר גורלי, אם כך, ניצב סרן ר' בפני איום כפול על ריבונותו: מצד אחד, איום פנימי-מלוכני ומצד שני, איום חיצוני-חבלני. האיום שהציבה אימן אמנם חוסל במהרה, אבל הוא שימש שניים מוותיקי הפלוגה על מנת לנסות לבצע ניסיון הפיכה נגד סרן ר'. עודד ושחר, שהיה מיועד למשרת מלך הפז"מ, שמרו בעת"ף בזמן שחצתה אימן את האב"ם. לגרסתם, עסקו השניים בסידור העמדה ולכן לא ראו את הנערה מתקרבת.[19] לאחר סיום האירוע הודיע להם סרן ר' שהוא מעניש אותם בריתוק מכיוון שלא מילאו את משימתם כתצפיתנים.[20] בית המשפט קבע כי הרצון להתחמק מעונש, כשהוא מחותן עם הטינה הכללית נגד הרפורמאטור ר', גרמו לשחר, עודד וחיילים ותיקים אחרים להצהיר בחקירת המשטרה הצבאית כי המ"פ ידע, עוד לפני שירה באימן, שמדובר בנערה לא חמושה, וכי הם ראו את ירי הצרור פוגע בגופתה.

במילים אחרות, השופטים קבעו כי שחר, עודד ושלומי, שתצפתו מעמדות שמירה שונות על האירוע, הביטו במפגש בין הקצין והנערה דרך משקפות/כוונות מעמדיות, וכתוצאה מכך עדויותיהם סותרות, מבולבלות ובנקודות מסוימות, שקריות לגמרי:

"מהעדויות ששמענו עולה כי הייתה מתיחות רבה בין הנאשם ובין חיילים רבים בפלוגה, בעיקר הוותיקים מביניהם, על רקע ניסיונו של הנאשם לאכוף את המשמעת ולשרש נורמות פסולות שהיו מקובלות בפלוגה, בעיקר בכל הנוגע לזכויות יתר שהיו שמורות לוותיקים. ראש וראשון לוותיקים הללו שהתעמתו עם הנאשם היה סמ"ר שחר, שבעת האירוע היה מיועד להיות "מלך הפז"ם", וככזה הייתה לו השפעה רבה על שגרת החיים בפלוגה. גם סמ"ר עודד ר' נמנה על הוותיקים שחשו נפגעים מסגנון הפיקוד של הנאשם. מעבר למתיחות הכללית שהייתה בין הנאשם ובין הוותיקים, ובכללם שני העדים הללו, היה לשני אלה אינטרס מיוחד לפגוע בנאשם, מפני שהם היו בעמדת העת"ף בעת האירוע, ותפקודם במהלכו היה כושל ביותר."[21]

"ומאחר והיה [לשחר] מניע ברור לפגוע בנאשם, הן בשל המתיחות ביניהם על רקע המשמעת הנוקשה שביקש הנאשם להשליט בפלוגה, והן בשל חששו מפני ההליכים הצפויים נגדו נוכח תפקודו הכושל במהלך האירוע, באנו לכלל מסקנה כי לא ניתן כלל לתת אמון בעדותו של שחר ואין לתת משקל ראייתי ממשי לגרסאות שמסר, ביחס לנסיבות ביצוע הירי בשתי ההזדמנויות."[22]

בעוד אצל עודד ושחר הרצון לחסל את הריבון קשור ברצון להתחמק מעונש, סמל שלומי, חסיד מלוכה אחר, האינטרס הוא מעמדי גרידא:

"סמל שלומי היה מ"כ בפלוגה, ועדותו הותירה עלינו רושם עגום. בפתח עדותו, בתחילת החקירה הראשית, מסר העד כי העניין של ותיקות – צעירות כלל לא נגע אליו ולא השפיע במאומה על תפקודו כמפקד, אולם ככל שהתקדמה שמיעת עדותו, נוכחנו לדעת כי אין כל כיסוי לדברים שאמר, וכי בפועל, למרות שהוא נמנה על סגל המפקדים, הוא התנהג כאחרון החיילים הצעירים. למעשה עוד קודם שהחל בעדותו, ניתן היה להסיק מדרך לבושו של העד כי הוא ראה עצמו כפוף לנורמות הפסולות שהשתרשו בפלוגה, על כל המשתמע מכך גם באשר לטיב יחסיו עם הנאשם שיצא למאבק נגד הנורמות הפסולות הללו."[23]

"קשה להשתחרר מן הרושם שהייתה הידברות כלשהי בין שלומי לשחר אודות האירוע, אשר גרמה לדמיון בין גרסאותיהם בעניין זה. למעשה שלומי הודה בפה מלא כי החיילים בפלוגה דיברו ביניהם על האירוע, וגם העובדה שהאדם הראשון ששלומי מצא לנכון לשוחח עימו לאחר שיחתו עם הנאשם היה דווקא שחר אומרת דרשני, וההסבר שמסר שלומי על כך אינו סביר וקשה לקבלו."[24]

בית המשפט פסל, הלכה למעשה, את עדותו של שחר מלך הפז"ם ושל המ"כ שלומי, וסייג מאד את מהימנותו של עודד – שלושתם חסידי שלטון-הוותיקים; כאמור, עדויותיהם היו רצופות סתירות פנימיות ושונות באופן ניכר מעדויותיהם של שאר העדים.[25] את עדויותיהם של ארבעת חיילי הפלוגה האחרים, שמבחינה פוליטית צידדו בר', קיבל בית המשפט כלשונן.[26] ההטיה הפוליטית של המלוכנים – בית המשפט אינו חושב שלחסידי המ"פ ישנה הטיה פוליטית כל שהיא – סייעה לבית המשפט להכריע בין העדויות הסותרות.

אנחנו עדים, אם כן, לשעתוקו של המבט הפוליטי: השופטים מביטים בתצפיתנים המביטים בסרן ר'. השופטים, כמו התצפיתנים, מביטים מתוך אידיאולוגיה פוליטית, אלא שלהוותם של התצפיתנים, האידיאולוגיה הפוליטית של השופטים הפוכה לשלהם. איני טוען כי בית המשפט פסל את עדויות המלוכנים אך ורק עקב העדפתם הפוליטית, אלא שהמשקל האפיסטמולוגי שהעניקו השופטים לעדויות השונות הושפע מן הפוליטיקה של העדים. במילים אחרות, לא ניתן לספר את הסיפור האופקי שלא דרך הפריזמה – או, אם להיצמד לעולם הדימויים הצה"לי, דרך הכוונת – של הסיפור האנכי. לא רק ששחר ועודד אשמים בניסיון הפיכה נגד מפקדם, בית המשפט קובע כי עיוורנם למסעה של אימן אל עבר המוצב הופך אותם לאשמים האמיתיים במותה.[27] משא האשמה עובר, בשלמותו, מן הנאשם לעדים.


[1]  התובע הצבאי נגד סרן ר', עמ' 10.

[2]  שם, עמ' 12.

[3]  שם, עמ' 17.

[4]  שם, עמ' 26.

[5]  החלוקה אינה כוללת את הקצינים, אבל היא כן כוללת את מפקדים שאינם קצינים, כל עוד הם משרתים בשרות חובה.

[6]  התובע הצבאי נגד סרן ר', עמ' 7.

[7]  שם, שם.

[8]  שם, עמ' 41, 43, 85-86.

[9]  צריך לזכור שהזמן של הפלוגה הוותיקה הוא הזמן של הפוסט, כלומר, הרבה אחרי שמוצו אפשרויות הקריירה של החייל הפשוט. ספורים המקרים בהם יוצאים חיילים מהפלוגות הותיקות לקורסים פיקודיים. מערך הוותיקות הוא האפשרות היחידה שיש לחפ"ש לקחת חלק בשלטונו שלו, ולכן הנאמנות שמפגינים רבים מחיילי הפלוגות הותיקות לצורה השלטונית הזו, המעבידה אותם בפרך חודשים רבים כל-כך.

[10]  התובע הצבאי נגד סרן ר', עמ' 8.

[11]  שם, עמ' 7.

[12]  הטרוריסטים המלוכנים שברו את משקפיו של מפקד מחלקה שמונה, שפכו זבל על מיטתו של קצין אחר, השתינו על מיטתו של שלישי, זרקו מהמוצב ציוד, שברו ברזים במקלחות, הטרידו בני משפחה של קצינים בטלפון ושלחו הודעות SMS מאיימות למ"פ עצמו. מלך הפז"ם המיועד אף היה ידוע בתור "5 טרור" (שם, עמ' 13).

[13]  השופט אדמונד לוי שם דגש על הסמכות הפרפורמטיבית של שפת-המדינה בכותבו: "[מוצב] 'גירית' אינו קיים עוד. מיום שפונתה רצועת-עזה מכוחות ישראלים אין סביבתו, בתווך בין מה שהיה ציר "פילדלפי" לבין העיר רפיח, מוגדרת עוד "איזור סכנה מיוחד". רצועת הקרקע שהקיפה את המוצב, וחצצה בינו לבין פאתיה של העיר, חדלה לשמש "אזור ביטחוני מיוחד", אשר פלסטיני הנקלע אליו מסכן את חייו. האזור שב ונעשה שטח חולי שגרתי למראה, בואכה השכונה הפלסטינית תל אל-סולטאן." אל המץ ואחרים נגד התובע הצבאי, עמ' 2.

[14]  שם, עמ' 3.

[15]  שם, עמ' 10.

[16]  שם, עמ' 3-4.

[17]  התובע הצבאי נגד סרן ר', עמ' 73.

[18]  הגדרת האב"ם מחייבת את מפקד החטיבה המקומית "להעביר [לתושבים הפלסטינים] הודעה על הגדרת השטח ועל איסור הכניסה אליו… כמו כן, עליו לוודא, מעת לעת, כי השטח מגודר ומשולט כראוי" (אל המץ ואחרים נגד התובע הצבאי, עמ' 10), אולם לא פסק הדין של בג"צ ולא פסק הדין הצבאי מפרטים האם, וכיצד, הודיע מפקד החטיבה המקומית לתושבי רפיח על קיומו של האב"ם. שופטי בית הדין הצבאי מניחים, על כל פנים, כי כלל אנשי רפיח יודעים על קיומו ומיקומו של האב"ם.

[19]  התובע הצבאי נגד סרן ר', עמ' 9.

[20]  שם, שם.

[21]  שם, עמ' 41.

[22]  שם, עמ' 43. עם זאת, השופטים קיבלו באופן חלקי את עדותו של עודד (שם, שם).

[23]  שם, עמ' 43-44.

[24]  שם, עמ' 45.

[25] עיקר ההבדלים נוגעים לזווית הנשק, האופן שבו הייתה מוטלת אימן על הקרקע, הכיוון שממנו ירה אליה סרן ר', כמות המידע שהעביר החמ"ל לסרן ר' לפני שזה נתקל באימן ונראותה של סצנת המפגש בין המ"פ והילדה מן המוצב.

[26]  התובע הצבאי נגד סרן ר', עמ' 45-48. סמ"ר אבי, נהגו של סרן ר' העיד על עצמו שלא היה "ותיק טוב" כי לא "טחן צעירים" (עמ' 26); סמ"ר עמית העיד כי "מעולם לא היה בעד הפז"מ ולא תמך בזכויות יתר לוותיקים" (שם); סמ"ר חן, קשרו של המ"פ העיד כי היה לו "קשר יותר קרוב אליו מחיילים אחרים" (עמ' 29); לבסוף, מ"מ 5 העיד כי הוא הסכים עם הנאשם "בעניין זה של יחסי צעירים-ותיקים" אם כי היו ביניהם חילוקי דעות. ראוי לציין כי סרן ר' הגיש תלונה נגד מ"מ 5 בעניין אחר (עמ' 53), אולם בעיני השופטים המתיחות בין שני הקצינים אינה עילה לפקפק בעדותו של מ"מ 5.

[27]  התובע הצבאי נגד סרן ר', עמ' 41-42.


פרשת מותה של אימן אל-האמס: מבוא

18 ביוני 2011

ביום שלישי, החמישי לאוקטובר 2004, סמוך לשבע בבוקר, התגלתה אימן אל המץ בפני חיילי הש"ג של מוצב "גירית". יש להתעכב על המילה "התגלתה" ואולי להחליפה במילים "הופיעה" או "צצה" משום שהמוצב מוקף בשטח חולי ברוחב שלוש-מאות מטרים, המפריד בינו ובין העיר רפיח. השטח הזה הוגדר על ידי צה"ל כאב"ם – איזור ביטחוני מיוחד – האסור בתנועת פלסטינאים והוא אמור היה להיות "נשלט בתצפית" על ידי המוצב. אלא שדבר-מה השתבש באותו בוקר, ואימן אל המץ, במקום לגדול טיפין-טיפין דרך עדשות מכשירי התצפית הצה"ליים, צצה, כמו באחת, כמאה מטרים משער המוצב.

התגלויות, מטבען, נוטות לשבש את מנגנוני הפרשנות; אימן אל המץ לא הייתה אמורה לצוץ מאה מטרים לפני שער המוצב מבלי שהעיניים של המדינה ימדדו אותה קודם, יקבעו שהיא נערה[1] בלתי חמושה וילוו אותה אל מחוץ לאב"ם במטח יריות ידידותי.[2] אבל כך היא הופיעה בפני הש"ג, ואף על פי שהחיילים הופתעו בוודאי מהתגלותה הרפאית, הם לא התבלבלו והעבירו אותה תהליך סובייקטיפיקציה מזורז:

 "שאלה: איך ידעת שזאת מחבלת?

תשובה: כל ערבי שנמצא 100 מטר מהמוצב [הוא] מחבל."[3]

 לאחר שזוהתה אל המץ כמחבלת נורה לעברה מטח יריות ראשוני. אימן החלה לסגת מזרחה, לכיוון תל-סולטן, השכונה הגובלת באב"ם. בינתיים נתנה המדינה קולה ובמערכת הכריזה נשמעה אזעקת "מחבל במוצב". גם אם אימן לא הייתה "מחבל" לפני שהגיעה לשער המוצב, עתה היא הפכה לאחד. תחת הרושם הזה יצא מהמוצב מפקד הפלוגה, סרן ר', יחד עם חיילים וקצינים נוספים. הם התמקמו על סוללת הרק"ם והמשיכו לירות לעבר הנערה בעוד היא נעה לכיוון תל-סולטן. בשלב מסוים נפלה אימן בקפל קרקע. כנראה שכבר אז הייתה פגועה; אולי כבר הייתה מתה. סרן ר' התקדם לעברה יחד עם קשרו, זיהה אותה וירה בה שתי יריות של "וידוא נטרול".[4] או-אז החל הקצין לחזור לכיוון המוצב, אך מיד נמלך בדעתו, סב על עקביו, ירה צרור ל"מרחב הגופה" ורק אז נסוג סופית.

ייתכן שפרשת מותה של אימן אל המץ הייתה נעלמת בתהום התודעה הישראלית לולא נוצר קשר בין כמה מחיילים הפלוגה ובין כתבים צבאיים שקפצו כמוצאי שלל רב על "וידוא ההריגה" שביצע המ"פ. כתבות סנסציוניות פורסמו בעיתונות היומית ובינתיים, בעקבות תחקירים שונים, פתחה הפרקליטות הצבאית בחקירה פלילית נגד סרן ר', חקירה שהסתיימה בהגשת כתב אישום.

1.1 פוסט-מורטם

במה הואשם סרן ר'? ראשית, בשני סעיפים של שימוש בלתי חוקי בנשק, כלומר בחשד שאותן שתי יריות של נטרול ואחר-כך ירי הצרור לכיוונה של הגופה מהווים התעללות בגופה. שנית, בשיבוש מהלכי משפט, משום שפנה אל חייליו וניסה לשכנע אותם ליישר קו עם גרסתו לאירועים. שלישית, בחריגה מסמכותו, משום שלאחר האירוע הכריז ברשת הקשר כי יש לירות "על מנת להרוג" בכל מי שנכנס לאב"ם, "גם אם זה ילד בן שלוש", ולבסוף, בהתנהגות שאינה הולמת את דרגתו.[5]

במילים אחרות, המשפט הצבאי עוסק כולו בפוסט-מורטם, בירי שלאחר המוות ובנתיחה של אחר-המוות. בית הדין הצבאי כותב במפורש:

"כתב האישום שהוגש נגד הנאשם מונה חמישה פרטי אישום, ואינו מתייחס כלל לעצם מותה של המנוחה, אלא עוסק באירועים שהתרחשו לאחר מותה. במילים אחרות, התביעה אינה חולקת על כך שהירי כלפי המנוחה עד שנפגעה היה מוצדק…"[6]

על מנת לקבוע האם סרן' אשם בהתעללות בגופה נדרשו השופטים להכריע בשתי סוגיות. כאמור, ההבדל בין טקטיקה מקובלת – וידוא נטרול – ובין התעללות – וידוא הריגה – הוא הבדל אפיסטמולוגי. כך מגדיר זאת גדי שמני, מפקד אוגדת עזה לשעבר:

"…יש להבחין בין וידוא הריגה ובין נטרול איום, כאשר במצב הראשון מדובר על מקרה שבו נהרג גורם עוין וברור לחלוטין שאינו מהווה סיכון כלשהו, ולמרות זאת יורים שוב בגופה, ואילו במקרה השני מדובר במצב לחימה שבו נפגע גורם עוין, אולם קיים חשש שהוא עדיין מהווה איום על כוחותינו, ולכן יש לבצע ירי נוסף כדי לוודא שהאיום נוטרל. המקרה הראשון פסול לחלוטין מבחינה ערכית ומוסרית, ואילו המקרה השני הוא תגובה מקצועית נכונה לאיום נתון."[7]

הסוגיה הראשונה שעמדה בפני השופטים, אם כן, דרשה מהם להחליט מה ידע סרן ר' על האדם שבו ירה, בזמן שירה בו.

הסוגיה השנייה סובבת סביב ירי הצרור שירה סרן ר' לעבר אימן. המ"פ לא הכחיש כי ירה שתי יריות לעבר אימן; כאמור, אם ניתן להוכיח כי סרן ר' חשש שהאדם מולו הוא מחבל חי, אזי מדובר בירי חוקי. את ירי הצרור קשה יותר להצדיק. סרן ר' טען כי הירי לא כוון לעבר הגופה אלא לעבר תל-סולטן וכי מדובר בירי הרתעתי.[8] כאן נדרש מבית המשפט להכריע בין עדויות סותרות ומבולבלות על מנת לקבוע האם כיוון סרן ר' אל עבר , והאם פגע בגופת הילדה.

בפסיקתם קבעו השופטים כי לסרן ר' לא הייתה סיבה להניח שאימן עלולה להיות לא-מחבלת וכי ברגע שבו גילה אותה במחפורת שם נפלה, לא יכול היה לדעת כי היא אינה מסכנת אותו (עוד). על כן, יש לכנות את שני הכדורים שירה לעברה "וידוא נטרול" ולא "התעללות בגופה". כמו כן קבעו השופטים, לאחר שבררו את העדויות המהימנות מן השקריות, כי ירי הצרור לא כוון ולא פגע בגופה. סרן ר' זוכה גם בשלושת הסעיפים הנוספים, שבהם תיגע העבודה באופן חלקי מאד.

לוּז העבודה שלהלן הוא קריאה בפסק הדין שנתן בית הדין הצבאי בעניינו של סרן ר'.[9] אין בכוונתי לבקר את תוקפו המשפטי של פסק הדין. מטרתי היא לבחון את האמצעים הרטוריים והשיחניים שבאמצעותם הפך ירי קטלני לעבר נערה לא חמושה ל"מוצדק", מובן מאליו ובלתי ראוי לבדיקה משפטית; לתאר כיצד ניסתה התביעה הצבאית לעשות את סרן ר' לשעיר לעזאזל, למתעלל היוצא-מן-הכלל, המעיד על המערכת התקינה[10], וכיצד זיכתה המדינה אותו, את עצמה והטילה את האשמה על פקודיו של המ"פ, שניצלו את ההיתקלות על מנת לבצע ניסיון הפיכה כושל נגד מפקדם.

חלקה הראשון של העבודה עוקב אחרי האופן שבו בררו השופטים את העדויות המהימנות מן העדויות השקריות. אנחנו נראה כי פסק הדין מספר שני סיפורים שונים, בעלי ווקטורים הפוכים: אחד אופקי והשני אנכי. סיפור אחד הוא סיפור המסופר בשפה אופקית של כיוונים, מרחקים וזוויות ומטרתו היא הכלת התקרית בשפה טקטית הנקייה מרשמים מוסריים. זהו סיפור על חיילי מוצב המאמינים שהם הודפים התקפה חבלנית, ולכן אין הוא מעורר שאלות אתיות או משפטיות, אלא אך ורק שאלות טקטיות.[11] הסיפור האופקי מתחיל להיפרם ברגע שבו נתקל סרן ר' בנערה. המפגש ביניהם מעלה שאלות מוסריות ואפיסטמולוגיות ואף על פי שזיכויו של סרן ר' נסמך בעיקר על הסברים טקטיים וטכניים, בית המשפט עושה מאמצים רטוריים נכבדים –הבוללים בשיח הטקטי טענות היסטוריות, מוסריות ואתנוגראפיות – על מנת לסלק את האמביוולנטיות המטרידה של הרגע ההוא. המאמץ הרטורי העודף הזה הוא, במידה רבה, נושאה של העבודה הנוכחית.

אחת הטקטיקות המרכזיות ביותר בנטרול רגע המפגש בין סרן ר' לאימן היא הסטת המוקד המוסרי ממנו אל הפוליטיקה הפלוגתית. במקביל לסיפור האופקי הולך ומתפתח בתוך הטקסט סיפור אנכי, המגולל את תולדות מאבק השליטה בין החיילים הותיקים ומפקדי הפלוגה. זהו מאבק על הזכות לשלוט בחיילים הצעירים, הפרולטריון הפלוגתי, וכמאבק מעמדי הוא מנוסח במונחי למטה-למעלה, גבוה-נמוך וצעיר-מבוגר. בניגוד לווקטור האופקי, הווקטור האנכי רווי בטיעונים מוסריים ובעוגמת-הנפש שנגרמה לשופטים למשמע תולדות מרד החיילים הוותיקים. הטענה העיקרית בחלקה הראשון של העבודה היא כי הסיפור האנכי על מרד הותיקים מעצב את האופן שבו קוראים השופטים את עדויות החיילים ומתוך כך מביא לזיכויו של סרן ר'. במונחים שהוצגו לעיל נאמר שהסיפור האנכי מספק לשופטים את המשקפיים שדרכם הם קוראים את הסיפור האופקי ומאפשר להם לנטרל את האמביוולנטיות של המפגש בין סרן ר' ואימן; המטען המוסרי השלילי המלווה את הרגע השנוי-במחלוקת אינו נעלם אלא מוסט מן הקצין והגופה אל עבר העדים השונים והאג'נדה הפוליטית הפסולה שלהם – ממעשה הירי אל מעשה העדות.

בעוד החלק הראשון עוקב אחרי האופן שבו הופך סיפור "וידוא ההריגה" לאפוס מעמדי והחיילים הותיקים מסומנים כאשמים האמיתיים בתוצאות התקרית, החלק השני מפרט את הטקטיקות הרטוריות שנוקטים העדים, הפרקליטים והשופטים – כמעט ללא יוצאים מן הכלל – על מנת לשלול את האפשרות שאימן נכנסה אל האב"ם ללא כוונת זדון. כזכור, חפותו של סרן ר' תלויה בקביעה כי לא יכול היה לדעת שאימן היא נערה בלתי חמושה בזמן שירה בה. ואכן, בין כל המעורבים בדבר, כולל החיילים שביקשו להפליל את סרן ר', שוררת הסכמה כי לא ייתכן שאימן לא הייתה מחבלת. הטענה המרכזית בחלק הזה, הנשענת על ניתוח שיחני של עדויות החיילים וחוות הדעת המשפטית, היא שבית המשפט אינו מסוגל להסתפק בקביעה האפיסטמולוגית כי סרן ר', לאור המידע שהיה בידו באותו הזמן, לא יכול היה להיות בטוח שאימן היא נערה תמימה; בית המשפט חש צורך, והוא עושה כל שביכולתו, להראות שמבחינה אונטולוגית אימן (ובהשאלה כל פלסטינאי הנכנס לאב"ם) אינו יכול שלא להיות מחבל.

אם החלק הראשון עוסק ביחס שבין פוליטיקה ובין אפיסטמולוגיה, כלומר באופן שבו המאבק המעמדי עיצב הן את עדויות החיילים והן את האופן שבו בררו אותן השופטים, החלק השני עוסק בסובייקטיפיקציה, ובמנגנונים השיחניים שמאפשרים לבית המשפט לסבייקט את אימן. המנגנון העיקרי שנעסוק בו הוא כמובן האב"ם עצמו, שכמעט ואין לו סממנים חומריים, אבל מי שנכנס אליו הופך באופן אוטומטי למחבל.[12] אליו מתווספים מנגנונים רטרואקטיביים נוספים המאפשרים לבית המשפט להפוך את אימן, יחד עם החיילים המורדים שלקחו חלק בהריגתה, לאשמה במותה. סרן ר', הן ביחס לחייליו המורדים והן ביחס לנערה הפלסטינאית, הוא נציגו של הסדר הצה"לי; זיכויו מאשש, אם כך, את תוקפו של החוק הצה"לי, בפועלו על בני-אנוש ועל המרחב.


[1]  אימן אל המץ הייתה בת שלוש-עשרה שנים ועשרה חודשים במותה.

[2]  פצ"ן דר/400/04 התובע הצבאי נגד סרן ר' [להלן: התובע הצבאי נגד סרן ר'], פ"ד עמ' 68: "העדה [סמלת תצפיות] ציינה כי לא ניתנה בעבר הוראה לירות על מנת לפגוע באזרחים שנכנסו מטרים ספורים לתוך שטח האב"ם, אלא לירות ירי הרתעתי בלבד."

[3]  בג"ץ 741/05 אל המץ ואחרים נגד התובע הצבאי [להלן: אל המץ נגד התובע הצבאי], פ"ד עמ' 13.

[4]  התובע הצבאי נגד סרן ר', עמ' 38: "בהמשך עדותו ציין הנאשם כי יש להבחין בין מצב שבו ברור שמחבל נהרג, ולכן ירי נוסף עליו הוא התעללות בגופתו, ובין מצב שבו לא ברור שהוא מת, שאז צריך לירות עליו כדי לוודא את נטרולו, וכי בעגה הצבאית מקובל להשתמש בביטוי 'וידוא הריגה' כשהכוונה  למעשה ל'וידוא נטרול'. הנאשם שב וציין כי בעת הירי בדמות מהסוללה היה ברור שמדובר בדמות אוייב שמהווה איום על המוצב."

[5]  שם, עמ' 2-3.

[6]  שם, עמ' 2.

[7]  שם, עמ' 68-69. כמו כן, ראה הערה מספר 3.

[8]  שם, עמ' 3, עמ' 33.

[9]  בנוסף, אביא ציטוטים רלוונטיים מפסיקת בג"צ, אך לא אציע ניתוח מקיף שלה.

[10]  התביעה הצבאית מסונפת לפרקליטות הצבאית, שאחראית על הניסוח המשפטי של הוראות הפתיחה באש. כלומר, הפרקליטות ביקשה להגן על הוראות הפתיחה באש שהיא עצמה ניסחה תוך שהיא מנסה להוכיח שסרן ר' חרג מהן.

[11]  ראה עדותו של תא"ל (דאז) גדי שמני, המטיל ספק בהחלטות הטקטיות של הנאשם, אך מעיד כי מעשיו מצויים במסגרת הפקודות: התובע הצבאי נגד סרן ר', עמ' 68-71.

[12]  אף על פי שכל פלסטינאי באב"ם עובר סובייקטיפיקציה כמחבל, לא בכולם יורים, לפחות לא ירי "קטלני". ראה הערת שוליים מס' 2.